Gambia

Gambia


Officiële naam; Republiek of the Gambia

Hoofdstad; Banjul

Grootste stad; Serrekunda

Onafhankelijkheid dag; 18 februari, 1965 van Engeland

Munt eenheid; GDM ( Gambian Monetary Dalasi)

Voltage; 220 – 240 volt

Buurland; Senegal

ligging


Gambia ligt ten Noorden van de evenaar aan de Atlantische Oceaan en bestaat uit een smalle strook land van ca. 35 km breedte aan weerszijden van de rivier Gambia. Het subtropische klimaat kent een duidelijk verschil tussen het droge en groen ( natte) seizoen.

De gemiddelde jaar temperatuur bedraagt 25 celsius.

Bevolking

De bevolking van Gambia, in september 2016 vastgesteld op 1. 8 miljoen mensen De bevolking woont voornamelijk op het platteland. Gambia wordt vooral door vijf soedan volken bewoond; de Mandinka’s, de Fula’s, de Wolf, de Jola’s en de Serahuli. Ruim de helft spreekt naast de eigen taal de officiele taal, het Engels. 90% van van de bevolking is islamiet, 8 % hangt een christelijk geloof aan. Er wonen ook veel mensen van de andere west afrikaanse landen ( Guinee Bissau, Genee Conakry, Sera Leone, Liberia) de laatsten jaren hebben veel mensen uit Europa zich hier gevestigd.

Bestuur en samenleving

Volgens de grondwet berust de wetgevende macht bij de volksvertegenwoordiging. De partij bestaat uit 53 leden, van wie 48 direct gekozen en 5 door de president aangewezen vertegenwoordigers uit de verschillende volkeren. De zittingsduur bedraagt 5 jaar. De uitvoerende macht berust bij de voor 5 jaar gekozen president. De huidige president van The Gambia is Adama Barrow, administratief is het land opgedeeld in 5 provincies en 37 districten. middelen van bestaan Gambia heeft mineralen en andere natuurlijke rijkdommen. 75 % van de bevolking leeft van de landbouw en daarnaast is er wat kleine industrie , hoofdzakelijk het verwerken van pinda’s, vis en huiden van dieren. Toerisme is de grootsteinkomstenbron.

Email

action_relaxation@live.nl

Contact

+00220 -3609043